ภัยไซเบอร์โจมตีไทยหนัก | Articles | Gook Online (gk-on.com) (gk-on.com )
ArticlesAbout Us 


Articles » News » Technology » ภัยไซเบอร์โจมตีไทยหนัก

ภัยไซเบอร์โจมตีไทยหนัก
Author โพสต์ทูเดย์ , 13/02/2016 00:00 , View 532 , Topic : Technology


โลกออนไลน์ไทยโดนคุกคามหนักเพิ่ม 150% ติดอันดับ 2 ของอาเซียน เว็บไซต์รัฐ-ภาคการศึกษาถูกโจมตีมากสุด
นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยว่า จากผลสำรวจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2558 พบว่าประเทศไทยติดปัญหาภัยคุกคามเกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์อันดับที่ 25 ของโลก และมีภัยเรื่องหลอกลวงกว่า 1,000 กรณี หรือ 26% การเจาะระบบ 23%

"สถิติช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า จำนวนภัยคุกคามที่ได้รับแจ้งเพิ่มกว่า 150% ที่สำคัญคือ สถิติภัยคุกคาม ประเภทเจาะหน้าเว็บของหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาในไทยสูงถึง 81.56% เมื่อเทียบกับหน่วยงานทั้งหมด" นางสุรางคณา ระบุ

ทั้งนี้ ปี 2558 ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีกว่า 4,300 กรณี เป็นภัยคุกคามที่เกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์กว่า 1,500 กรณี คิดเป็น 35% ภัยจากการหลอกลวงกว่า 1,100 กรณี คิดเป็น 23% สพธอ.ได้เข้าไปจัดการปัญหาภัยไซเบอร์แล้วกว่า 4,300 กรณี ซึ่งจากการจัดอันดับของไมโครซอฟท์และแคสเปอร์สกี้นั้น แสดงให้เห็นว่าไทยยังมีการป้องกันที่ไม่ดีพอ จึงต้องเร่งหาทางป้องกันและลดความเสี่ยงด้วยการให้หน่วยงานรัฐจดโดเมนเนมเป็น .co.th เพื่อตรวจสอบการบุกรุกทางไซเบอร์

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามไซเบอร์ได้ขยายขอบเขตและสร้างความเสียหายรุนแรงขึ้น โดยประเทศไทยถูกภัยคุกคามไซเบอร์เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐจะโดนโจมตีมากที่สุด เนื่องจากขาดการเฝ้าระวังและขาดแคลนบุคลากร

อย่างไรก็ตาม ไอซีทีได้เร่งสร้างกลไกรับมือและขยายการรับรู้ด้านการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) โดยขยายโครงการ ThaiCERT Government Monitoring System ป้องกันภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ให้ 80 หน่วยงาน 240 เว็บไซต์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดอันดับการถูกโจมตีออนไลน์ของไทยให้ลดลงภายใน 2 ปี

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพธอ. กล่าวว่า เว็บไซต์ภาครัฐที่ถูกคุกคามมากที่สุดคือ เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา โดยโดเมนเนม .go.th และ .ac.th มีสถิติถูกโจมตีสูงกว่า 80% ของภัยคุกคามภาครัฐ

โพสต์ทูเดย์
http://www.posttoday.com/digital/415902

Back